Integritetspolicy

Personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Genom att använda Erlan Cykel & Sport tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder e-post för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår Integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Vad räknas som personuppgifter?

När du är kund hos oss, eller prenumererar på vårt nyhetsbrev, lämnar du ut personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig och vilken relation vi har till dig. Det kan till exempel vara:

Direkt identifierande personuppgifter

 • Namn
 • Faktura- och leveransadress
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Betalinformation

Relaterad information

 • Detaljer om de tjänster du har köpt av oss

Vad gör vi med din information?

Informationen vi samlar in är antingen nödvändig för att kunna ingå ett avtal med oss, för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat om eller för att vi ska kunna kommunicera med dig.


Information för att ingå avtal eller utföra tjänster
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande rättsliga grunder: • Syfte med behandlingen

 • Avtal, genomförande och fakturering av tjänster

 • Ta betalt för tjänster

 • Anställa eller anlita medarbetare eller konsulter

 • Informera om Erlan Cykel & Sport AB verksamhet

 • Marknadsföra Erlan Cykel & Sport AB med exempel från din verksamhet

 • Marknadsföring och försäljning


Information för att kommunicera med dig
Vi kan använda information om dig för att: • Berätta om våra tjänster och erbjudanden

 • Skicka nyhetsbrev

 • Undersöka hur nöjd du är som kund

 • Rättslig grund Avtal

 • Rättslig förpliktelse Avtal

 • Samtycke

 • Intresseavvägning


Om du inte vill ha den här sortens information från oss kan du kontakta oss på webshop@erlan.se.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du:

 • Skickar e-post till oss
 • Beställer en tjänst
 • Betalar med ett av Erlan Cykel & Sport betalningsalternativ

Vi kan också få information om dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss. Det kan vara direkt, indirekt eller relaterad information som vi får när du är i kontakt med oss. Se stycket “Vad räknas som personuppgifter”.

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Däremot kan vi behöva dela din information med våra leverantörer för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.


Om Erlan Cykel & Sport AB eller en väsentlig del av Erlan Cykel & Sport AB tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Erlan Cykel & Sport AB kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Bytes- och returrätt

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi följer alltid lagen och raderar din information när den inte längre är relevant.


Dina rättigheter
Du har rätt att få ut vilken information vi har om dig, rätta eventuella fel samt be oss radera den.


Rätt till tillgång
Du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis.


Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är
bristfällig.


Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.

Kontakta oss (personuppgiftsansvarig)

Vi har en utsedd ansvarig person för Integritetspolicy frågor. Har du frågor om vår integritetspolicy kan du kontakta oss på niklas@erlan.se.


Erlan Cykel & Sport AB är registrerat hos Bolagsverket.
Organisationsnummer: 556294-7696
Adress: Drottninggatan 25, 432 41 Varberg
Tel: 0340-14455


Erlan Cykel & Sport AB Integritetspolicy uppdaterades senast 2021-11-23.